Kredyt deweloperski

Kredyt deweloperski to potoczna nazwa kredytu inwestycyjnego udzielanego dla potrzeb sfinansowania budowy projektu deweloperskiego, czyli mieszkaniowego wielorodzinnego. Dlatego też często pojawia się określenie, że deweloper uzyskał kredyt deweloperski na realizację inwestycji. Dokładnie takie samo uproszczenie jest stosowane w zakresie tzw.: ustawy deweloperskiej. Faktycznie jest to Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W związku z obowiązującymi przepisami banki udzielające kredytu deweloperskiego muszą stosować się do zapisów wspomnianej wyżej ustawy. Pozyskanie kredytu dla firmy deweloperskiej jest jedną z kluczowych kategorii usług w zakresie doradztwa finansowego.


Kredyt deweloperski- najważniejsze cechy:

 • Kredyt udzielany dla inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej lub inwestycji mieszkaniowej jednorodzinnej (inwestycji realizującej lokale mieszkalne).
 • Finansowanie udzielane zgodnie z wymaganiami opisanymi w „Ustawie deweloperskiej”.
 • Bank kredytujący narzuca na inwestora zastosowanie rachunku powierniczego otwartego lub rachunku powierniczego zamkniętego.
 • Środki zgromadzone na rachunku powierniczym otwartym są przeznaczane na pokrycie kosztów budowlanych realizacji inwestycji.
 • Pracownik banku (lub firmy zewnętrznej) dokonuje kontroli zaawansowania prac budowlanych. Po osiągnięciu wyznaczonych przez Dewelopera etapu Bank zwalnia środki na rachunek bankowy.

Kompleksowa obsługa w zakresie pozyskania kredytu pod inwestycję deweloperską.

Oferujemy naszym Klientom pomoc w zakresie:

 • Opracowania kompleksowego biznes planu zgodnie ze standardem wyznaczonym przez banki. (zapraszamy do kontaktu z METIS GROUP sp. z o.o.: www.metisgroup.pl)
 • Przygotowanie operatu szacunkowego potrzebnego do określenia wartości aktualnej i wartości przyszłej nieruchomości.
 • Realizacji analizy i prognoz finansowych rachunku zysków i strat oraz bilansu.
 • Pozyskanie dokumentów uwierzytelniających prognozy finansowe.
 • Sporządzenia wniosku kredytowego zgodnego z wymogami stawianymi przez bank.
 • Do naszej grupy partnerów biznesowych należy również biuro projektów architektonicznych we współpracy z którym możemy opracować dokumentację projektową. W tym zakresie proponujemy opracowanie projektu koncepcyjnego, budowlanego, wykonawczego, wizualizacji, materiałów marketingowych tj. karty mieszkań, ekspertyz technicznych i innych opracowań technicznych.

Nasze doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego:

2,89 mln zł finansowanie kamienicy

2,89 mln zł finansowanie kamienicy w Poznaniu przy ulicy Mielżyńskiego. Celem pozyskania finansowania był zakup kamienicy. Po zakupie Inwestor przeprowadził proces pozyskiwani…

3,85 mln zł finansowanie kamienicy

3,85 mln zł finansowanie kamienicy to kolejny projekt doradczy który zrealizowaliśmy w METIS GROUP Investments. Jednym z obszarów naszej specjalizacji jest pozyskanie kredyt&oa…

14,50 mln zł kredyt inwestycyjny hotel
14,50 mln zł kredyt inwestycyjny hotel

14,50 mln zł kredyt inwestycyjny hotel został pozyskany dla projektu hotelowo-apartamentowego w znajdującego się w górskiej miejscowości- Szklarska Poręba. Na…

3,85 mln zł kredyt zakup kamienicy w Poznaniu

3,85 mln zł kredyt zakup kamienicy w Poznaniu to kolejny projekt inwestycyjny dla którego pozyskaliśmy finansowanie. Kamienica znajdowała się w Poznaniu więc proces prz…

5,20 mln zł kredyt park handlowy

5,20 mln zł kredyt Park handlowy to projekt, który zrealizowaliśmy w celu pozyskania kredytu inwestycyjnego. Nasz Klient otrzymał kredyt inwestycyjny w celu sfinansowania procesu…