Przejdź do treści
Kredyt obrotowy dla firm Poznań

Kredyt obrotowy dla firm

Home » Usługi finansowe dla firm » Kredyt obrotowy dla firm Poznań

Kredyt obrotowy dla firm Poznań

Kredyt obrotowy dla firm Poznań to usługa świadczona dla lokalnych przedsiębiorców. Kredyt obrotowy jest wykorzystywany dla potrzeb finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Jego zastosowanie jest najbardziej zasadne w firmach w których okres płatności faktur jest długi, a koszty prowadzenia działalności wysokie. Wtedy przedsiębiorca może wykorzystać kredyt obrotowy do finansowania comiesięcznych wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników, zakupem materiałów czy pokryciem kosztów lokalowych. Kredyt obrotowy jest formą finansowania krótkoterminowego. Banki udzielają kredytu obrotowego na okres do 5 lat z uwzględnieniem przesłanek rynkowych i finansowych.

Kredyt obrotowy może przyjąć formę kredytu odnawialnego lub nieodnawialnego. Korzystny dla wielu przedsiębiorców jest brak konieczności ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego od kredytu takiego jak chociażby nieruchomość, czy zastaw rejestrowy na ruchomości.

W zakresie usługi doradztwa finansowego dla firm oferujemy naszym klientom pełną obsługę finansową od przeprowadzenia audytów finansowych, przygotowania analiz finansowych nowych inwestycji aż do modelowania finansowania oraz dobierania zewnętrznych narzędzi finansowych. Nasi zleceniodawcy mogą liczyć na bezwzględną poufność oraz bezpieczeństwo powierzonych nam informacji i dokumentów. Wysokiej jakości obsługa jest u nas standardem.

Jako doradca finansowy z Poznania zawsze reprezentujemy Klienta przed bankiem. W związku z tym dążymy do wynegocjowania jak najlepszych warunków formalnych i cenowych dla klienta. Płatnikiem naszego wynagrodzenia jest Klient, a nie bank.

Zapraszamy do zapoznania się ze strukturą współpracy, korzyściami i naszymi realizacjami.

Powody dla których spółki korzystają z kredytu obrotowego:

 • Finansowanie bieżącej działalności- kredyt obrotowy może zostać wykorzystany na pokrycie kosztów zatrudnienia, lokalowych, marketingowych i innych związanych z bieżącą działalnością.
 • Pokrywanie kosztów raty kapitałowych i odsetkowych-
 • Finansowania zakupu surowców, towarów i innych- kredyt obrotowy może zostać wykorzystany dla potrzeb zakupu większej ilości towarów lub materiałów jeżeli na przykład aktualnie występują niższe ceny na rynku.

Struktura współpracy z doradcą finansowym METIS GROUP Investments

 • PIERWSZY KONTAKT: nawiązanie znajomości z doradcą, omówienie planów inwestycyjnych, omówienie zasad współpracy oraz wyznaczenie wartości finansowania potrzebnej do pozyskania.
 • DANE ŹRÓDŁOWE: zebranie podstawowych informacji na temat sytuacji finansowej w firmie takich jak sprawozdanie finansowe, zestawienie środków trwałych, tabele amortyzacyjne, zestawienie zobowiązań i należności oraz inne dane które mogą wpłynąć na proces weryfikacji.
 • OFERTY BANKÓW: przygotowanie wniosków kredytowych oraz złożenie ich do banków. Efektem naszej pracy jest otrzymanie ofert finansowania.
 • ANALIZA OFERT: kolejnym krokiem jest przygotowanie analizy kosztów pozyskania i wykorzystania kredytu i jego wpływu na bieżącą działalność finansową firmy. Celem jest pozyskanie kredytu który pomaga w prowadzeniu działalności i pozwala ją rozwijać. W trakcie spotkania prezentujemy kilka opcji finansowych opracowanych na podstawie ofert finansowania.
 • UMOWA KREDYTOWA: omówienie umów kredytowych oraz podpisanie najkorzystniejszej z nich.

„Źródłem finansowania działalności operacyjnej powinien być kredyt obrotowy,

aby większość kapitału własnego przeznaczyć na inwestycyjne”.


Korzyści ze współpracy z doradcą finansowym

Profesjonalizm

Wiedza i doświadczenie

Finanse

Współpracę opieramy na rzetelnej komunikacji i pełnym wsparciu w trakcie przygotowania dokumentacji kredytowej

Posiadamy wiedzę finansową, praktykę w pozyskaniu kredytów, doświadczenie w branży budowlanej i przekrojową znajomość oferty banków

Doradzamy Zleceniodawcy jak przygotować inwestycję, aby jak najwięcej zaoszczędzić na kosztach finansowych i zapewnić sobie największe bezpieczeństwo inwestycji


Nasze realizacje w kategorii usługi kredyt obrotowy dla firm Poznań

 • Kredyt obrotowy spółki inwestycyjnej
  METIS GROUP Investments Doradca finansowy i kredytowy z Poznania! Zapraszamy do współpracy.
 • Kredyt obrotowy spółki deweloperskiej
  Pozyskaliśmy kredyt obrotowy spółki deweloperskiej w wysokości 0,7 mln zł. Kredyt jest przeznaczony na pokrycie kosztów obrotowych, czyli dla potrzeb finansowania bieżącej działalności operacyjnej spółki deweloperskiej. Finansowanie zostało … Czytaj więcej.
 • Kredyt obrotowy spółka budowlana
  Pozyskaliśmy kredyt obrotowy spółka budowlana na potrzeby pokrycia kosztów bieżącej działalności biznesowej. Spółka potrzebowała kapitału, aby zwiększyć skalę działalności operacyjnej, źródła generowania przychodów, a w efekcie bezpieczeństwo finansowe … Czytaj więcej.
 • Kredyt obrotowy ratalny dewelopera
  Pozyskaliśmy kwotę 0,7 mln zł kredyt obrotowy ratalny dewelopera. Pozyskany kredyt bankowy to kredytem obrotowym ratalny- czyli spłacany przez okres 5 lat. Dlaczego jest nazywany kredytem obrotowym? Ponieważ … Czytaj więcej.
 • Kredyt obrotowy dla firmy deweloperskiej 0,6 mln zł
  Pozyskaliśmy kredyt obrotowy firmy deweloperskiej w wysokości 0,6 mln zł. Chociaż klient nie wierzył w powodzenie procesu to nasza realizacja zakończyła się sukcesem! Nasza praca spowodowała rozwiązanie wiele … Czytaj więcej.
 • Kredyt obrotowy firma deweloperska
  Pozyskaliśmy kredyt w wysokości 0,80 mln zł. Projekt została nazwany: kredyt obrotowy firma deweloperska, ponieważ jest to najłatwiejsza i najszybsza forma opisania naszej realizacji.  Spółkę deweloperską dla której … Czytaj więcej.
 • Kredyt obrotowy inwestor nieruchomości
  Kolejny pozyskany kredyt nosi nazwę kredyt obrotowy inwestor nieruchomości. Skąd taka nazwa? To chyba najłatwiejsza forma opisania tego jaki kredyt pozyskaliśmy oraz dla jakiego podmiotu. Inwestor zajmował się … Czytaj więcej.
 • Kredyt obrotowy deweloper komercyjny
  Kredyt obrotowy deweloper komercyjny to nazwa projektu w trakcie którego pozyskaliśmy 3,00 mln zł. Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności spółki. Oznacza to, że kredyt może zostać przeznaczony … Czytaj więcej.
 • Kredyt obrotowy deweloper komercyjny
  Kredyt pt.: kredyt obrotowy deweloper komercyjny pozyskaliśmy w wysokości 2,00 mln zł. Kredyt został pozyskany dla spółki deweloperskiej specjalizującej się w realizacji obiektów komercyjnych. Celem pozyskania finansowania było … Czytaj więcej.