Przejdź do treści

Kredyt obrotowy spółki inwestycyjnej

  • przez
Home » Ekspert finansowy Poznań » Kredyt obrotowy » Kredyt obrotowy spółki inwestycyjnej

Kredyt obrotowy spółki inwestycyjnej

Pozyskaliśmy kredyt obrotowy spółki inwestycyjnej w wysokości 0,5 mln zł. Inwestor aktualnie wprowadza długoterminową politykę dywersyfikacji źródeł finansowania bieżącej działalności operacyjnej. W efekcie naszej pracy spółka finansuje swoją działalność operacyjną z 4 różnych źródeł co wpływa korzystnie na stabilność finansową spółki. Wcześniej zaistniała sytuacja, że bank komercyjny wypowiedział umowę kredytu obrotowego w związku ze zmianą polityki kredytowej. W efekcie klient „pozostał na lodzie”. Aktualnie to spółka decyduje z którym bankiem i w jakim stopniu będzie korzystała z finansowania.

U podstaw naszej współpracy leżało pozyskanie kilku kredytów obrotowych w różnych bankach komercyjnych i spółdzielczych. Władze spółki uznały, że ryzykiem dla działalności operacyjnej spółki jest utrzymanie finansowania w jednym banku komercyjnym. Co ważniejsze pozyskanie kredytów w kilku bankach komercyjnych równocześnie może świadczyć o większej wiarygodności biznesowej spółki.

Ostatecznie cel został osiągnięty, a Władze spółki korzystają z różnych źródeł finansowania. Co ważniejsze banki rywalizują między sobą o laur pierwszeństwa przy finansowaniu realizowanych przez spółkę projektów deweloperskich. Sytuacja finansowa spółki uległa diametralnej zmianie w efekcie wykonanej przez nas pracy w zakresie doradztwa finansowego i kredytowego.

Kredyt obrotowy spółki inwestycyjnej – najważniejsze zadania

  • Analiza aktualnej sytuacji finansowej spółki – Rachunek zysków i strat oraz bilans. Omówienie najważniejszych pozycji w obu dokumentach z władzami spółki.
  • Omówienie najważniejszych planów inwestycyjnych oraz celów krótkoterminowych.
  • Opracowanie dokumentacji kredytowej- część opisowa ze wskazaniem wszystkich założeń przyjętych w prognozie finansowej.
  • Analiza finansowa aktualnej sytuacji spółki – wskazanie argumentów wskazujących na zapotrzebowanie na kapitał.
  • Prognoza finansowa 5 lat z uwzględnieniem wszystkich aktualnie realizowanych inwestycji oraz planowanych projektów w kolejnych latach.
  • Skompletowanie załączników – ponad 15 różnych dokumentów uzupełniających.

Opracowaniem dokumentacji biznesowej zajęła się spółka METIS GROUP.

Kredyt obrotowy spółki inwestycyjnej- inne realizacje

Kredyt obrotowy spółki inwestycyjnej

METIS GROUP Investments Doradca finansowy i kredytowy z Poznania! Zapraszamy do współpracy.

Kredyt obrotowy spółki deweloperskiej

Pozyskaliśmy kredyt obrotowy spółki deweloperskiej w wysokości 0,7 mln zł. Kredyt jest przeznaczony …

Kredyt obrotowy spółka budowlana

Pozyskaliśmy kredyt obrotowy spółka budowlana na potrzeby pokrycia kosztów bieżącej działalności biz…

0,7 mln zł kredyt obrotowy firma deweloperska
Kredyt obrotowy ratalny dewelopera

Pozyskaliśmy kwotę 0,7 mln zł kredyt obrotowy ratalny dewelopera. Pozyskany kredyt bankowy to kredyt…

Kredyt obrotowy dla firmy deweloperskiej 0,6 mln zł

Pozyskaliśmy kredyt obrotowy firmy deweloperskiej w wysokości 0,6 mln zł. Chociaż klient nie wierzył…

Kredyt obrotowy firma deweloperska

Pozyskaliśmy kredyt w wysokości 0,80 mln zł. Projekt została nazwany: kredyt obrotowy firma dewelope…

Kredyt obrotowy inwestor nieruchomości

Kolejny pozyskany kredyt nosi nazwę kredyt obrotowy inwestor nieruchomości. Skąd taka nazwa? To chyb…

Kredyt obrotowy deweloper komercyjny

Kredyt obrotowy deweloper komercyjny to nazwa projektu w trakcie którego pozyskaliśmy 3,00 mln zł. C…

Kredyt obrotowy deweloper komercyjny

Kredyt pt.: kredyt obrotowy deweloper komercyjny pozyskaliśmy w wysokości 2,00 mln zł. Kredyt został…