Przejdź do treści

Kredyt deweloperski apartamentowiec

  • przez
Home » Ekspert finansowy Poznań » kredyt deweloperski » Kredyt deweloperski apartamentowiec

Kredyt deweloperski apartamentowiec

Kredyt deweloperski apartamentowiec to kolejny projekt dla którego pozyskaliśmy kredyt. Wartość kredytu to 12,50 mln zł udzielonego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy apartamentowca. Inwestycja będzie realizowana w aglomeracji Katowickiej. Jest to aktualnie największy projekt deweloperski który sfinansowaliśmy. W tym projekcie ponownie świadczyliśmy kompleksową usługę w zakresie przygotowania dokumentacji biznesowej, finansowej oraz formalno-prawnej.

Kredyt deweloperski apartamentowiec- najważniejsze zadania:

Celem było przeprowadzenie procedury pozyskania kredytu, aż do momentu podpisania umowy kredytowej przez Zleceniodawcę. Naszym dodatkowym celem było uzyskanie najlepszych warunków cenowych decyzji kredytowej, aby nasz zleceniodawca widział realne korzyści ze współpracy z nami.

Przygotowana dokumentacja kredytowa uzyskała pozytywną ocenę wśród analityków kredytowych. W ciągu 6 tygodni od daty uzyskania wstępnej akceptacji finansowej Inwestor otrzymał projekt umowy kredytowej na Kredyt inwestycyjny. Podstawowym wytycznym w procesie przygotowania dokumentacji finansowej dla inwestycji mieszkaniowej jest ustawa deweloperska. Każdy inwestor rozpoczynający działalność na tym rynku powinien szczegółowo znać jej zapisy. Warto w tym miejscu zaznaczyć również, że przyjęte założenia w zakresie np. rodzaju rachunku powierniczego, rozliczeń z GW i innych aspektów mają duży wpływ na analizę finansową inwestycji oraz założenia organizacyjne w zakresie finansowania.

  • Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej,
  • Opracowanie biznes planu inwestycji
  • Opracowanie analizy finansowej,
  • Przygotowanie prognozy rachunku zysków i strat oraz bilansu,
  • Przeprowadzenie konsultacji finansowych z bankami,
  • Selekcja ofert finansowania banków,
  • Uzupełnienia i wyjaśnienia dla banków.

Zawsze pracujemy nad sukcesem klienta. Dążymu do osiągnięcia jak najlepszych warunków finansowych pozyskanego kredytu deweloperskiego, pożyczki hipotecznej, leasingu nieruchomości lub kredytu obrotowego. W branży finansowej czujemy się jak ryba w wodzie ponieważ zarządzanie finansami to podstawowy obszar prowadzenia działalności.

Kredyt deweloperski apartamentowiec- inne realizacje

Kredyt deweloperski inwestycja szeregowa

Kredyt deweloperski inwestycja szeregowa to kolejny projekt deweloperski na który pozyskaliśmy finan…

Kredyt deweloperski apartamentowiec

Kredyt deweloperski apartamentowiec to kolejny projekt dla którego pozyskaliśmy kredyt. Wartość kred…

kredyt inwestycja mieszkaniowa ul. Studzienna Poznań
Kredyt deweloperski mieszkaniowy 3,86 mln zł

Pozyskaliśmy dla poznańskiej spółki deweloperskiej kredyt deweloperski mieszkaniowy w wysokości 3,86…

Kredyt deweloperski na budynek mieszkalny

Pozyskaliśmy kredyt deweloperski na budynek mieszkalny w wysokości 3,44 mln zł. Inwestor otrzymał po…

Kredyt deweloperski na remont kamienicy

Kolejnym projektem zrealizowanym zakończonym sukcesem jest kredyt deweloperski remont kamienicy. Kre…

Zapraszamy do współpracy i kontaktu! Zapoznaj się z aktualnościami na temat naszej działaności na profilu Linkedin.