Przejdź do treści

Kredyt deweloperski mieszkaniowy 3,86 mln zł

  • przez
kredyt inwestycja mieszkaniowa ul. Studzienna Poznań
Home » Ekspert finansowy Poznań » kredyt deweloperski » Kredyt deweloperski mieszkaniowy 3,86 mln zł

Kredyt deweloperski mieszkaniowy 3,86 mln zł

Pozyskaliśmy dla poznańskiej spółki deweloperskiej kredyt deweloperski mieszkaniowy w wysokości 3,86 mln zł. Przeznaczeniem kredytu jest pokrycie kosztów budowlanych realizacji inwestycji mieszkaniowej apartamentowej w Poznaniu przy ulicy Studziennej. Kredyt deweloperski jest uruchamiany w transzach po zatwierdzeniu przez inspektora budowlanego pracującego dla Banku etapu pracy.

W trakcie procesu pozyskania kredytu przeprowadziliśmy kompleksowo proces opracowania dokumentacji kredytowej łącznie z opracowaniem biznes planu (zrealizowany przez spółkę METIS GROUP ), analizy finansowej, planu sprzedaży, planu marketingowego, prognozy rachunku zysków i strat oraz bilansu. Posiadając biznes plan oraz dokumentację kredytową w imieniu Inwestora prowadziliśmy rozmowy z instytucjami na temat pozyskania kredytu. Ostatecznie pozyskaliśmy kredyt na najlepszych warunkach rynkowych. Co jest bardzo ważne to jako doradca finansowy przez cały proces negocjowania z bankami warunków kredytowych aktualizowaliśmy biznes plan i analizę finansową, aby pokazać Inwestorowi jak zmienia się sytuacja finansowa projektu w efekcie wprowadzenia oczekiwań cenowych i proceduralnych przez banki.

Kredyt deweloperski mieszkaniowy – najważniejsze cele?

Dość prozaicznie brzmi stwierdzenie, że celem projektu pod nazwą pozyskanie kredytu inwestycyjnego jest uzyskanie decyzji kredytowej i podpisanie umowy. Ostatecznie tak właśnie jest. Jest jednak wiele tak zwanych „ale”. Jeżeli pozyskujemy kredyt inwestycyjny dla projektu deweloperskiego to powinien on być:

  • Dostosowany pod względem harmonogramu wpłat i wypłat do inwestycji- procesu budowy.
  • Oprocentowanie kredytu powinno się wpisywać w oczekiwania Inwestora.
  • Warunki uruchomienia kredytu powinny być możliwe do spełnienia oraz realne np.: warunkiem uruchomienia pierwszej transzy nie może być przedsprzedaż na poziomie 50%.
  • Zabezpieczenie kredytu powinno odpowiadać rynkowym warunkom zabezpieczenia interesu kapitało dawcy, a wartość zabezpieczenia należy oszacować na podstawie operatu szacunkowego.

Jako doradca finansowy z wieloletnim doświadczeniem w pełni wywiązaliśmy się z powierzonego zadania. Inwestor osiągnął swój cel a w konsekwencji zrealizował inwestycję deweloperską.

Kredyt deweloperski mieszkaniowy- inne realizacje METIS GROUP Investments

Kredyt deweloperski inwestycja szeregowa

Kredyt deweloperski inwestycja szeregowa to kolejny projekt deweloperski na który pozyskaliśmy finan…

Kredyt deweloperski apartamentowiec

Kredyt deweloperski apartamentowiec to kolejny projekt dla którego pozyskaliśmy kredyt. Wartość kred…

kredyt inwestycja mieszkaniowa ul. Studzienna Poznań
Kredyt deweloperski mieszkaniowy 3,86 mln zł

Pozyskaliśmy dla poznańskiej spółki deweloperskiej kredyt deweloperski mieszkaniowy w wysokości 3,86…

Kredyt deweloperski na budynek mieszkalny

Pozyskaliśmy kredyt deweloperski na budynek mieszkalny w wysokości 3,44 mln zł. Inwestor otrzymał po…

Kredyt deweloperski na remont kamienicy

Kolejnym projektem zrealizowanym zakończonym sukcesem jest kredyt deweloperski remont kamienicy. Kre…