Przejdź do treści

Kredyt inwestycyjny zakup udziałów kamienicy

  • przez
Home » Ekspert finansowy Poznań » kredyt inwestycyjny » Kredyt inwestycyjny zakup udziałów kamienicy

Kredyt inwestycyjny zakup udziałów kamienicy

Kredyt inwestycyjny zakup udziałów kamienicy w wysokości 3,85 mln zł pozyskaliśmy dla inwestycji w Poznaniu. Jest to pierwszy etap zakupu. Aktualnie prowadzone są negocjacje nad zakupem pozostałej części udziałów. Kamienica znajdowała się w Poznaniu więc proces przygotowania pełnej dokumentacji finansowej potrzebnej do pozyskania kredytu inwestycyjnego był uproszczony. W pierwszej kolejności przystąpiliśmy do opracowania biznes planu. Jednostką odpowiedzialną za ten proces była nasza spółka „matka” METIS GROUP sp. z o.o. Na kolejnym etapie przeprowadziliśmy konsultacje z bankami w kwestii możliwości pozyskania kredytu inwestycyjnego na zakup kamienicy. Aby uściślić, Inwestor kupował udziały w kamienicy, a nie nieruchomość jako taką. Dla wielu banków zakup udziałów był bardzo dużym ograniczeniem i problemem, szczególnie w okresie pandemii. Ostatecznie udało nam się pozyskać finansowanie na bardzo korzystnych dla Inwestora warunkach.

Kredyt inwestycyjny zakup udziałów kamienicy – jak do tego podejść?

  • W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy transakcja kupna-sprzedaży będzie dotyczyła nieruchomości, czy udziałów. Jest to bardzo ważna kwestia ponieważ od tej wiedzy zależy dalszy proces kompletowania dokumentów i opracowania biznes planu.
  • Następnie należy zbadać jakie jest przeznaczenie nieruchomości: budynek mieszkalny czy budynek biurowy.
  • Czy nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej czy jest wpisana do rejestru zabytków. To kolejne bardzo ważne kwestie które będą warunkowały strukturę wymaganych do skompletowania dokumentów. Na podstawie tych dokumentów należy opracować odpowiednie dokumenty projektowe i biznesowe, które będą miały wpływ na koszty projektu, czas realizacji oraz jakość.
  • Warto zbadać czy wszystkie informacje z wypisów i wyrysów są zgodne z danymi w KW. W związku z tym, że w czasie kiedy kamienice były budowane nie było zbyt dobrze rozwiniętej ewidencji to też często pojawiają się błędy, które należy wyjaśnić.
  • Kolejnym etapem jest przygotowanie inwentaryzacji budynku i dokładnej analizy technicznej elementów konstrukcyjnych. Często jest to analiza wynikająca z doświadczenia inspektorów.
  • Opracowanie biznes planu, analizy finansowej, modelu biznesowego i innych założeń biznesowych inwestycji. Jako doradca finansowy dla firm specjalizujemy się w przygotowaniu pełnej dokumentacji w tym zakresie.
  • Inne czynniki.

Zdarza się tak, że Inwestory realizujący kamienice zapraszają nas do pomocy w pozyskaniu kredytu hipotecznego dla swojego klienta. Doradzamy wtedy jak to należy zrobić i jak przeprowadzić cały proces. Nie posiadamy statusu doradcy hipotecznego ale można uznać że jesteśmy doradcami kredytowymi.

Kredyt inwestycyjny zakup udziałów kamienicy – inne realizacje

Kredyt inwestycyjny na zakup kamienicy 2,89 mln zł

Pozyskaliśmy kredyt inwestycyjny zakup kamienicy w wysokości 2,89 mln zł. Naszym zadaniem było przyg…

Kredyt inwestycyjny na kamienice 3,85 mln zł

Pozyskaliśmy kredyt inwestycyjny na kamienice w wysokości 3,85 mln zł. Pozyskana kwota pozwoliła na …

14,50 mln zł kredyt inwestycyjny hotel
Kredyt inwestycyjny na budowę hotelu 14,50 mln zł

Pozyskaliśmy dla naszego stałego klienta kredyt inwestycyjny na budowę hotelu w wysokości 14,50 mln …

Kredyt inwestycyjny zakup udziałów kamienicy

Kredyt inwestycyjny zakup udziałów kamienicy w wysokości 3,85 mln zł pozyskaliśmy dla inwestycji w P…

Kredyt inwestycyjny park handlowy 5,2 mln zł

Pozyskaliśmy dla naszego stałego klienta kredyt inwestycyjny park handlowy w wysokości 5,20 mln zł. …

Kredyt inwestycyjny na remont kamienicy

Kredyt inwestycyjny na remont kamienicy to projekt na który pozyskaliśmy 3,6 mln zł. Kredyt został w…

Kredyt inwestycyjny park handlowo-usługowy

Kredyt inwestycyjny park handlowo-usługowy to kolejna realizacja zakończona sukcesem. Pozyskaliśmy d…

Kredyt inwestycyjny pasaż handlowo-usługowy

Pozyskaliśmy kredyt inwestycyjny pasaż handlowo-usługowy w wysokości 10,98 mln zł. Jest to kole…

Kredyt na budynek handlowo-usługowy

Pozyskaliśmy dla stałego klienta kredyt na budynek handlowo-usługowy. Budynek zostanie zrealizowany …

Kredyt na budynek sieci handlowej

Pozyskaliśmy dla stałego klienta kredyt na budynek sieci handlowej w wysokości 2,31 mln zł. Kredyt p…