Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości jest alternatywną formą finansowania nieruchomości. Dla wielu inwestorów na rynku nieruchomości jest to narzędzie nadal mało znane. Warto uwzględnić leasing nieruchomości jako opcję w trakcie podejmowania decyzji o sposobie finansowania zakupu rentownego obiektu handlowego. Warto również rozważyć wykorzystanie leasingu zwrotnego w przypadku gdy obiekt handlowy jest już naszą własnością. Wtedy klient sprzedaje nieruchomości do leasing uzyskując w ten sposób środki, które może przeznaczyć na kolejne inwestycje. W zakresie leasingu nieruchomości mamy do wyboru leasing operacyjny, leasing finansowy i leasing zwrotny. Leasing jest narzędziem finansowym, który może stanowić alternatywę do standardowego kredytu inwestycyjnego lub obrotowego.

Poznaj rodzaje leasingów:

 • Operacyjny od budynku stanowi w pełni koszt uzyskania przychodu dla korzystającego, amortyzacji podatkowej dokonuje finansujący jednakże przedmiot leasingu jest wykazany w bilansie korzystającego.
 • Finansowy: amortyzacja podatkowa jest wykonywana po stronie korzystającego, kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego jest dodatkowa część odsetek od raty leasingu, nie ma ograniczeń co do minimalnych wartości wykupu i okresu trwania umowy.
 • Zwrotny: klient sprzedaje nieruchomość do leasingu uzyskując w ten sposób środki, które można przeznaczyć na kolejne inwestycje, po zakończeniu umowy klient ma obowiązek odkupić nieruchomość po cenie ustalonej w umowie leasingowej (rata balonowa).

Powody dla których spółki korzystają z leasingu nieruchomości:

 • Leasing nieruchomości jest dużo bardziej dostępną pod względem formalnym metodą finansowania nieruchomości.
 • Umowa leasingowa nie obciąża finansowo przedsiębiorstwa pod względem zdolności kredytowej ponieważ nie tworzy zobowiązania (bilansowego) do spłaty.
 • Kwestie podatkowe: w kosztach mogą znaleźć się raty leasingowe albo odpisy amortyzacyjne wraz z ratami odsetkowymi, czyli wydatki poniesione na leasing zmniejszają podstawę opodatkowania.

Struktura współpracy

 • PIERWSZY KONTAKT: nawiązanie znajomości z doradcą, omówienie planów inwestycyjnych, omówienie przedmiotu kredytu, wyznaczenie wartości finansowania potrzebnej do pozyskania i inne.
 • DANE ŹRÓDŁOWE: zebranie podstawowych informacji na temat sytuacji finansowej, zobowiązań finansowych i innych danych potrzebnych w celu wyznaczenia planu działania.
 • OFERTY BANKÓW: przygotowanie ofert banków, które będą zawierać takie dane jak wysokość raty, łączny koszt kredytu i wiele innych informacji. Wyjaśnienie wszystkich składników oferty kredytowej klientowi.
 • WYBÓR NAJLEPSZYCH OFERT: w trakcie procesu pozyskania finansowania pomagamy Klientowi pokazując korzyści i koszty wynikające z każdej z ofert.
 • WNIOSKI KREDYTOWE: po podjęciu ostatecznej decyzji o wyborze instytucji finansowej i oferty doradca wypełnia wszystkie potrzebne dokumenty i wnioski. Kolejnym etapem pracy jest zebranie potrzebnych dokumentów stanowiących załącznik do wniosku. Komplet jest składany do instytucji finansowej.
 • UMOWA KREDYTOWA: omówienie decyzji kredytowych i podpisanie umowy.

„Leasing nieruchomości to najprostszy sposób finansowania dochodowej nieruchomości

ale także najkorzystniejszy dla przedsiębiorcy ze względu na brak obciążenia bilansu spółki”.


Korzyści ze współpracy

Profesjonalizm

Wiedza i doświadczenie

Finanse

Współpracę opieramy na rzetelnej komunikacji i pełnym wsparciu w trakcie przygotowania dokumentacji kredytowej

Posiadamy wiedzę finansową, praktykę w pozyskaniu kredytów, doświadczenie w branży budowlanej i przekrojową znajomość oferty banków

Doradzamy Zleceniodawcy jak przygotować inwestycję, aby jak najwięcej zaoszczędzić na kosztach finansowych i zapewnić sobie największe bezpieczeństwo inwestycji