Kredyt obrotowy dla firm

Kredyt obrotowy dla firm jest wykorzystywany dla potrzeb finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Jego zastosowanie jest najbardziej zasadne w firmach w których okres płatności faktur jest długi, a koszty prowadzenia działalności wysokie. Wtedy przedsiębiorca może wykorzystać kredyt obrotowy do finansowania comiesięcznych wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników, zakupem materiałów czy pokryciem kosztów lokalowych. Kredyt obrotowy jest formą finansowania krótkoterminowego. Banki udzielają kredytu obrotowego na okres do 5 lat z uwzględnieniem przesłanek rynkowych i finansowych.

Kredyt obrotowy może przyjąć formę kredytu odnawialnego lub nieodnawialnego. Korzystny dla wielu przedsiębiorców jest brak konieczności ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego od kredytu takiego jak chociażby nieruchomość, czy zastaw rejestrowy na ruchomości.

W zakresie usługi doradztwa finansowego dla firm oferujemy naszym klientom pełną obsługę finansową od przeprowadzenia audytów finansowych, przygotowania analiz finansowych nowych inwestycji aż do modelowania finansowania oraz dobierania zewnętrznych narzędzi finansowych. Nasi zleceniodawcy mogą liczyć na bezwzględną poufność oraz bezpieczeństwo powierzonych nam informacji i dokumentów. Wysokiej jakości obsługa jest u nas standardem.

Jako doradcy finansowi zawsze reprezentujemy Klienta przed bankiem. W związku z tym dążymy do wynegocjowania jak najlepszych warunków formalnych i cenowych dla klienta. Płatnikiem naszego wynagrodzenia jest Klient, a nie bank.

Zapraszamy do zapoznania się ze strukturą współpracy, korzyściami i naszymi realizacjami.

Powody dla których spółki korzystają z kredytu obrotowego:

 • Finansowanie bieżącej działalności- kredyt obrotowy może zostać wykorzystany na pokrycie kosztów zatrudnienia, lokalowych, marketingowych i innych związanych z bieżącą działalnością.
 • Pokrywanie kosztów raty kapitałowych i odsetkowych-
 • Finansowania zakupu surowców, towarów i innych- kredyt obrotowy może zostać wykorzystany dla potrzeb zakupu większej ilości towarów lub materiałów jeżeli na przykład aktualnie występują niższe ceny na rynku.

Struktura współpracy

 • PIERWSZY KONTAKT: nawiązanie znajomości z doradcą, omówienie planów inwestycyjnych, omówienie zasad współpracy oraz wyznaczenie wartości finansowania potrzebnej do pozyskania.
 • DANE ŹRÓDŁOWE: zebranie podstawowych informacji na temat sytuacji finansowej w firmie takich jak sprawozdanie finansowe, zestawienie środków trwałych, tabele amortyzacyjne, zestawienie zobowiązań i należności oraz inne dane które mogą wpłynąć na proces weryfikacji.
 • OFERTY BANKÓW: przygotowanie wniosków kredytowych oraz złożenie ich do banków. Efektem naszej pracy jest otrzymanie ofert finansowania.
 • ANALIZA OFERT: kolejnym krokiem jest przygotowanie analizy kosztów pozyskania i wykorzystania kredytu i jego wpływu na bieżącą działalność finansową firmy. Celem jest pozyskanie kredytu który pomaga w prowadzeniu działalności i pozwala ją rozwijać. W trakcie spotkania prezentujemy kilka opcji finansowych opracowanych na podstawie ofert finansowania.
 • UMOWA KREDYTOWA: omówienie umów kredytowych oraz podpisanie najkorzystniejszej z nich.

„Źródłem finansowania działalności operacyjnej powinien być kredyt obrotowy,

aby większość kapitału własnego przeznaczyć na inwestycyjne”.


Korzyści ze współpracy

Profesjonalizm

Wiedza i doświadczenie

Finanse

Współpracę opieramy na rzetelnej komunikacji i pełnym wsparciu w trakcie przygotowania dokumentacji kredytowej

Posiadamy wiedzę finansową, praktykę w pozyskaniu kredytów, doświadczenie w branży budowlanej i przekrojową znajomość oferty banków

Doradzamy Zleceniodawcy jak przygotować inwestycję, aby jak najwięcej zaoszczędzić na kosztach finansowych i zapewnić sobie największe bezpieczeństwo inwestycji


Nasze realizacje w zakresie doradztwa przy pozyskaniu kredytu obrotowego przez firmę.

 • 0,5 mln zł kredyt obrotowy
  0,5 mln zł kredyt obrotowy pozyskany dla inwestora który wprowadza długoterminową politykę dywersyfikacji źródeł finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Celem naszej pracy było pozyskanie kilku kredytów obrotowych w różnych bankach komercyjnych i spółdzielczych. Władze spółki uznały, że ryzykiem dla działalności operacyjnej spółki jest utrzymanie finansowania w jednym banku komercyjnym. Co ważniejsze pozyskanie kredytów w kilku bankach… Czytaj dalej »0,5 mln zł kredyt obrotowy
 • 0,7 mln zł kredyt obrotowy
  0,7 mln zł kredyt obrotowy został pozyskany dla potrzeb finansowania bieżącej działalności operacyjnej spółki deweloperskiej. Finansowanie zostało pozyskane w ramach długoterminowego planu zwiększenia poziomu kredytów obrotowych w spółce i dywersyfikacji ich źródeł. Każde kolejne finansowanie jest pozyskane w innym banku komercyjnym. Dywersyfikacja źródeł finansowania ma na celu budowania pozytywnych relacji biznesowych w wielu bankach w… Czytaj dalej »0,7 mln zł kredyt obrotowy
 • 0,4 mln zł kredyt obrotowy spółka budowlana
  … .. .. Nasze realizacje w zakresie kredytu obrotowego:
 • 0,7 mln zł kredyt odnawialny firma deweloperska
  0,7 mln zł kredyt obrotowy odnawialny firma deweloperska to nazwa kolejnego projektu doradczego którego realizacja zakończyła się sukcesem. Pozyskany kredyt bankowy to kredytem obrotowym odnawialnym niezabezpieczonym hipotecznie. Spółka deweloperska która uzyskała niniejsze finansowania zwiększyła w ten sposób wartość kapitału dostępnego do pokrycia kosztów przygotowania nowych inwestycji deweloperskich. Pozyskując trzy linie kredytowe po 700 tyś zł… Czytaj dalej »0,7 mln zł kredyt odnawialny firma deweloperska
 • 0,6 mln zł kredyt obrotowy firma deweloperska
  0,6 mln zł kredyt obrotowy firma deweloperska to nazwa kolejnego projektu zakończonego sukcesem. W okresie pandemii udało nam się pozyskać kredyt obrotowy nie zabezpieczony dla firmy deweloperskiej działającej na rynku poznańskim. Analitycy finansowi z banku na podstawie przesłanej dokumentacji finansowej i opracowanych dokumentów oraz wyjaśnień podjęli pozytywną decyzję o udzieleniu finansowania. W okresie kiedy większość… Czytaj dalej »0,6 mln zł kredyt obrotowy firma deweloperska