0,7 mln zł kredyt obrotowy

  • przez

0,7 mln zł kredyt obrotowy został pozyskany dla potrzeb finansowania bieżącej działalności operacyjnej spółki deweloperskiej. Finansowanie zostało pozyskane w ramach długoterminowego planu zwiększenia poziomu kredytów obrotowych w spółce i dywersyfikacji ich źródeł. Każde kolejne finansowanie jest pozyskane w innym banku komercyjnym. Dywersyfikacja źródeł finansowania ma na celu budowania pozytywnych relacji biznesowych w wielu bankach w przeciwieństwie do koncentracji na jednym. W ten sposób spółka jest uniezależniona od decyzji politycznych podejmowanych w poszczególnych instytucjach finansowych- zawsze może przenieść finansowanie do innego banku. Opracowaniem dokumentacji biznesowej do pozyskania kredytu obrotowego zajęła się spółka METIS GROUP.