0,5 mln zł kredyt obrotowy

  • przez

0,5 mln zł kredyt obrotowy pozyskany dla inwestora który wprowadza długoterminową politykę dywersyfikacji źródeł finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Celem naszej pracy było pozyskanie kilku kredytów obrotowych w różnych bankach komercyjnych i spółdzielczych. Władze spółki uznały, że ryzykiem dla działalności operacyjnej spółki jest utrzymanie finansowania w jednym banku komercyjnym. Co ważniejsze pozyskanie kredytów w kilku bankach komercyjnych równocześnie może świadczyć o większej wiarygodności biznesowej spółki.

Opracowaniem dokumentacji biznesowej zajęła się spółka METIS GROUP.